Интериорно студио „МИЙО - Дизайн”

ИНТЕРИОРНО СТУДИО „МИЙО – Дизайн” ПРЕДЛАГА. Професионално изпълнен интериорен дизайн на апартаменти, къщи, вили, офиси, магазини и заведения. Цялостна завършена идея за интериорното пространство, съобразена с критериите за модерна жизнена среда. Ясна концепция. Реалистичен и изпълним интериор, прецизиран проект, отговарящ на Вашите изисквания и начин на живот. Изготвяне на индивидуални проекти на мебели. При желание на клиента се осигуряват фирми, които да реализират изискванията по проекта.

ЦЕЛ И ФИЛОСОФИЯ НА ИНТЕРИОРНО СТУДИО „МИЙО - Дизайн”. Краен професионален резултат, удовлетворяващ клиента. Качество, креативност в мисленето. Създаване на индивидуален интериорeн дизайн, в основата на който е уникалността на всеки клиент. Приоритети са: интериорното решение за конкретното пространство, персоналният контакт с клиента, перфектен и прецизен контрол от идеята до реализацията. В лицето на интериорния дизайнер клиентът получава доверен партньор.

ФАЗИ ПРИ ИНТЕРИОРНИЯ ПРОЕКТ НА „МИЙО - Дизайн”.
Проучване. Акцентира се на заобикалящата интериорна среда. Под внимание се вземат архитектурните стилове.
Идеен проект. Включва заснемане на обекта, варианти при решенията за композиционно и ергономично разположение на елементите от интериора.
Работен проект. Фазата, в която се изработват одобрените планове, софити и детайли за крайната реализация на интериора. консултации и избор на готова продукция.
Авторски надзор. Компонент, който гарантира правилното реализиране на одобрения от клиента проект.